หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง
อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
 

HOT NEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง ยินดีค้อนรับค่ะ/ครับ
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
วิสัยทัศน์ อบต.ลาดกระทิง
" องค์การบริหารส่วนตําบลลาดกระทิง
เป็นองค์กรชั้นนําในการให้บริการสาธารณะ
บนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน "
 
 
ยุทธศาสตร์
 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
 
 
เป้าประสงค์
 
    เพื่อให้ได้เส้นทางการคมนาคมสภาพดีและมาตรฐาน สาธารณูปโภคทั่วถึง และแหล่งน้ำการเกษตรพอเพียงตลอดปี
    เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับความช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชุมชนสังคมเป็นระเบียบเรียบร้อย
    เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี การศึกษามีคุณภาพ ประชาชนมีคุณธรรมและจริยธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น และเพื่อพัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ เหมาะสมในการเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชน
    เพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
 
LINK ที่น่าสนใจ
   
   
 
 
Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
   
ประมวลผลสำรวจ  
 
   
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-3813-6252
 
คู่มือประชาชน
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อกับ อบต.ลาดกระทิง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์ : 0-3813-6252 โทรสาร : 0-3813-6252 ต่อ 10
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง
จำนวนผู้เข้าชม 4,259 เริ่มนับ 22 ก.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10