หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง
อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
 

HOT NEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง ยินดีต้อนรับค่ะ/ครับ
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.lkt.go.th/home https://www.lkt.go.th/orgchart... 1.แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์หน่วยงาน
2.แสดงหน้าโครงสร้างองค์กร ประกอบด้วย
- โครงสร้างฝ่ายการเมือง (คณะบริหาร)
- โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ (สภาอบต.ลาดกระทิง)
- โครงสร้างส่วนราชการ (ข้าราชการประจำ)
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.lkt.go.th/home https://www.lkt.go.th/staffRev... https://www.lkt.go.th/staffRev... 1.แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์หน่วยงาน
2.คลิกเมนู คณะผู้บริหาร จะแสดงหน้า คณะผู้บริหาร
3.คลิกเมนู หัวหน้าส่วนราชการ จะแสดงหน้า หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งทั้งสองส่วนจะประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.lkt.go.th/home https://www.lkt.go.th/projectR... https://www.lkt.go.th/project_... 1.แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์หน่วยงาน
2.คลิกเมนู อำนาจหน้าที่ จะแสดงหน้าจอ อำนาจหน้าที่
3.คลิกรายการ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล จะแสดงอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามพรบ.สภาตำบลฯ และพรบ.การกระจายอำนาจฯ
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.lkt.go.th/home https://www.lkt.go.th/projectR... https://www.lkt.go.th/project_... 1.แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์หน่วยงาน
2.คลิกเมนู แผนพัฒนาท้องถิ่น จะแสดง รายการแผนพัฒนาท้องถิ่น
3.คลิกเลือกรายการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
     จะแสดงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
     ภายในเล่มแผนจะประกอบด้วย
        1)ยุทธศาสตร์การพัฒนาอบต. (หน้า 19)
        2)เป้าประสงค์ (หน้า 19)
        3)ตัวชี้วัด (หน้า 20)
     รายละเอียดดังแบบ ผ02 หน้าที่ 43
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.lkt.go.th/home https://www.lkt.go.th/contact.... 1.แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์หน่วยงาน
2.คลิกเมนู ติดต่อ แสดงหน้า ติดต่อ จะแสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน ประกอบด้วย
   1) ที่อยู่ของหน่วยงาน
   2) หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
   3) อีเมล์หน่วยงาน
   4) แผนที่จากกูเกิ้ลแมพ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.lkt.go.th/home https://www.lkt.go.th/law.php https://www.lkt.go.th/law_mt.p... 1.แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์หน่วยงาน
เลื่อนไป หมวดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.คลิกเมนู พรบ./พรก. หน้าจอจะแสดง พรบ.ที่เกี่ยวข้อง
3.คลิกเมนู ระเบียบกระทรวงมหาดไทย หน้าจอจะแสดง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.lkt.go.th/home https://www.lkt.go.th/news_obt... 1.แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์หน่วยงาน
2.คลิกเมนู ข่าวประชาสัมพันธ์ หน้าจอจะะแสดงหน้า ข่าวประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.lkt.go.th/home https://m.me/Latkrathingsao https://www.lkt.go.th/webboard... 1.แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์หน่วยงาน
2.คลิกไอคอน Messenger มุมล่างขวามือ
   จะแสดงหน้าต่างการสนทนากับ เพจ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง
3.คลิกเมนู กระดานสนทนา
   แสดงหน้า กระดานสนทนา/webboard ประชาชนสามารถสร้างกระทู้หรือสอบถามข้อมูลได้
o9 Social Network https://www.lkt.go.th/home https://www.facebook.com/Latkr... 1.แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์หน่วยงาน
2.คลิกที่ไอคอน Facebook มุมบนขวา
    จะแสดงหน้า เพจ Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.lkt.go.th/home https://www.lkt.go.th/webs_plc... 1.แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์หน่วยงาน
2.คลิก นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปรากฏอยู่ด้านล่างสุดของหน้าแรก หน้าจอจะแสดง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.lkt.go.th/home https://www.lkt.go.th/projectR... https://www.lkt.go.th/project_... https://www.lkt.go.th/dnm_file... 1.แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์หน่วยงาน
2.คลิกเมนู แผนดำเนินงาน หน้าจอจะแสดงรายการแผนดำเนินงาน
3.คลิกรายการ แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
4.คลิกเปิดไฟล์ จะแสดงไฟล์แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายในจะประกอบด้วย (1) โครงการหรือกิจกรรม (2) งบประมาณที่ใช้ (3)ระยะเวลาในการดำเนินการ รายละเอียด ผด.02 หน้าที่ 8
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.lkt.go.th/home https://www.lkt.go.th/projectR... https://www.lkt.go.th/project_... https://www.lkt.go.th/dnm_file... 1.แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์หน่วยงาน
2.คลิกที่เมนู รายงานผลการกำกับติดตาม หน้าจอจะแสดงรายการ รายงานผลฯ
3.คลิกรายการ รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)
4.คลิกเปิดไฟล์ จะแสดง รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) รายละเอียดหน้าที่ 9
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.lkt.go.th/home https://www.lkt.go.th/projectR... https://www.lkt.go.th/project_... https://www.lkt.go.th/dnm_file... 1.แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์หน่วยงาน
2.คลิกเมนู รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี หน้าจอจะแสดงรายการ รายงานผลการปฏิบัติงาน
3.คลิกรายการ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2565
4.คลิกเปิดไฟล์ จะแสดงไฟล์รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2565
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.lkt.go.th/home https://www.lkt.go.th/projectR... https://www.lkt.go.th/project_... https://www.lkt.go.th/dnm_file... 1.แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์หน่วยงาน
2.คลิกเมนู คู่มือการปฏิบัติงาน จะแสดงหน้าจอ คู่มือการปฏิบัติงาน
3.คลิกรายการ คู่มือการปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะแสดงหน้าจอ คู่มือการปฏิบัติงานฯ
4.คลิกเพื่อเปิดไฟล์
เป็นคู่มือสำหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำหรับ จพง.ป้องกันฯ วิธีการขั้นตอนปฏิบัติ เริ่มที่หน้าที่ 16
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.lkt.go.th/home https://www.lkt.go.th/service_... https://www.lkt.go.th/dnm_file... 1.แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์หน่วยงาน
2.คลิกเมนู คู่มือประชาชน
3.คลิกรายการ คู่มือสำหรับประชาชน เรื่องการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจด
ทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.lkt.go.th/home https://www.lkt.go.th/projectR... https://www.lkt.go.th/project_... 1.แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์หน่วยงาน
2.คลิกเมนู สถิติ
3.คลิกรายการ ข้อมูลสถิติการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือนแรกของปี 2566)
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.lkt.go.th/home https://www.lkt.go.th/projectR... https://www.lkt.go.th/project_... https://www.lkt.go.th/project_... 1.แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์หน่วยงาน
2.คลิกเมนู ประกาศ หน้าจอจะแสดงหน้าประกาศทั้งหมด
3.คลิกรายการ ประกาศ เรื่องผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำปี พ.ศ.2565
4.รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำปี พ.ศ.2565
o18 E-Service https://www.lkt.go.th/home https://docs.google.com/forms/... 1.แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์หน่วยงาน
2.เลื่อนลงไปที่ E-Service บริการออนไลน์สำหรับประชาชน คลิกบริการที่ต้องการ ประชาชนสามารถใช้บริการ E-Service ผ่าน Google Form

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.lkt.go.th/home https://www.lkt.go.th/projectR... https://www.lkt.go.th/project_... 1.แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์หน่วยงาน
2.คลิกเมนู แผนจัดหาพัสดุ หน้าจอแสดง แผนจัดหาพัสดุ
3.คลิกรายการ ประกาศแผนจัดหาพัสดุฯ จะแสดงแผนจัดหาพัสดุ
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.lkt.go.th/home https://www.lkt.go.th/news_obt... https://www.lkt.go.th/news_obt... 1.แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์หน่วยงาน
2.เลือกเมนู ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จะแสดงหน้าข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
3.เลือกเมนู ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จะแสดงหน้า ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.lkt.go.th/home https://www.lkt.go.th/projectR... https://www.lkt.go.th/project_... 1.แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์หน่วยงาน
2.คลิกเมนู สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน (ส.ข.ร.1) จะแสดงหน้าสรุปการจัดหาพัสดุ โดยจัดทำเป็นรายเดือน มีระยะเวลาครอบคลุม 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)
3.คลิกรายการ สรุปผลการจัดหาพัสดุเดือนมีนาคม 2566
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.lkt.go.th/home https://www.lkt.go.th/projectR... https://www.lkt.go.th/project_... 1.แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์หน่วยงาน
2.คลิกเมนู รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
3.คลิกรายการ ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2565 หน้าจอแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.lkt.go.th/home https://www.lkt.go.th/projectR... https://www.lkt.go.th/project_... 1.แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์หน่วยงาน
2.คลิกเมนู นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หน้าจอแสดง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.คลิกรายการ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นนโยบายของผู้บริหาร ซึ่งบังคับใช้ในปีงบประมาณ 2566
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.lkt.go.th/home https://www.lkt.go.th/projectR... https://www.lkt.go.th/project_... https://www.lkt.go.th/dnm_file... 1.แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์หน่วยงาน
2.คลิกเมนู การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.คลิกรายการ รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายในรายงานฯ ประกอบด้วยผลการดำเนินการของแต่ละกิจกรรม มีรายละเอียดการใช้งบประมาณ มีระยะเวลาครอบคลุม 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2566
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.lkt.go.th/home https://www.lkt.go.th/projectR... https://www.lkt.go.th/project_... https://www.lkt.go.th/project_... https://www.lkt.go.th/project_... https://www.lkt.go.th/project_... https://www.lkt.go.th/project_... 1.แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์หน่วยงาน
2.คลิกเมนู หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
3.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
4.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หน้าที่ 13
5.การพัฒนาบุคลากร
6.การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
7.การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.lkt.go.th/home https://www.lkt.go.th/projectR... https://www.lkt.go.th/project_... 1.แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์หน่วยงาน
2.คลิกเมนู รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
3.คลิกรายการ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.lkt.go.th/home https://www.lkt.go.th/projectR... https://www.lkt.go.th/project_... 1.แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์หน่วยงาน
2.คลิกเมนู ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
3.คลิกรายการ คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.lkt.go.th/home https://www.lkt.go.th/contact3... 1.แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์หน่วยงาน
2.คลิกเมนู ร้องเรียนการทุจริต จะแสดงหน้าจอ ร้องเรียนทุจริต ซึ่งเป็นเมนูที่แยกจากร้องเรียนทั่วไป
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.lkt.go.th/home https://www.lkt.go.th/projectR... https://www.lkt.go.th/project_... 1.แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์หน่วยงาน
2.คลิกเมนู สถิติ
3.คลิกรายการ รายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบองค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566)
 
  (1)     2   
 
 
   
ประมวลผลสำรวจ  
 
   
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 061-887-9366
 
คู่มือประชาชน
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อกับ อบต.ลาดกระทิง
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์ : 0-3813-6252 โทรสาร : 0-3813-6252 ต่อ 10
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง
จำนวนผู้เข้าชม 1,631,691 เริ่มนับ 22 ก.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10