หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง
วัดพระธาตุวาโย (วัดบ้านห้วยน้ำทรัพย์)
วิสัยทัศน์ อบต.ลาดกระทิง
"องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง
เป็นองค์กรชั้นนำในการให้บริการสาธารณะ
บนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
วัดแปลงไผ่วิปัสสนาราม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดกระทิง
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง
อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
1
2
3
4
5
 
 

HOT NEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง ยินดีต้อนรับค่ะ/ครับ
 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล ลาดกระทิง
www.lkt.go.th
     
  องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิงได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมา
เพื่อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และข้อมูลชุมชนให้แก่ประชาชนและผู้สนใจในขณะเดียวกัน ก็เป็นที่รับเรื่องราวสุขทุกข์ของประชาชน นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิงยินดีรับคำแนะนำ
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป
......................................  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง  
ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง
โทรศัพท์ : 0-3813-6252
 
 
   
 
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสรรหาบุคลากร กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
กิจการสภา
 
วีดิทัศน์
   
   
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส [ 5 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 15 
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน [ 23 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 15 
   
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 5 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหั [ 30 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 16 
   
   
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายด่านตาแส [ 27 ม.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายทางเข้ากลุ่มบ้านหัวหน [ 27 ม.ค. 2566 ]ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม [ 26 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุอุกรณ์ประกอบการอบรมตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกิจการที่เป็นอันตราต่อ [ 24 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกิจการที่เป็นอัน [ 24 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ประจำปีงบประม [ 23 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายด่านตาแส [ 23 ม.ค. 2566 ]ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม [ 19 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2566 ]เช่ายานพาหนะ รับ-ส่ง คณะเดินทาง ตามโครงการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ของศูนย์พัฒ [ 13 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการจัดทำป้าย (ไวนิล) สำหรับโครงการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ของศูนย์ [ 13 ม.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายทางเข้ากลุ่มบ้านหัวหน [ 12 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการจัดทำป้าย (ไวนิล) สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ [ 10 ม.ค. 2566 ]

   
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
e-GP ในเครือข่าย
 
   
 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว432  [ 31 ม.ค. 2566 ]
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการบูรณาการประสานความร่วมมือ กพส. มท 0810.6/ว416  [ 31 ม.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.esdelearning.org กศ. มท 0816.2/ว422 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ม.ค. 2566 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว415  [ 31 ม.ค. 2566 ]
การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ด้านการศึกษา) กศ. มท 0816.2/ว406 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ม.ค. 2566 ]
ถอดบทเรียนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา (นวัตกรรมการศึกษาแห่งชีวิต) กรณีศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ (เจ้าคุณเชิด อุปถัมภ์) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ กศ. มท 0816.3/ว736 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ม.ค. 2566 ]
ติดตามการบันทึกข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและผลการดำเนินงานของชุมชนในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม กพส. มท 0810.7/ว393  [ 31 ม.ค. 2566 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.2/ว325  [ 31 ม.ค. 2566 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 กศ. มท 0816.3/ว414  [ 30 ม.ค. 2566 ]
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว365  [ 30 ม.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) กสว. มท 0820.3/ว401 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ม.ค. 2566 ]
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว390  [ 30 ม.ค. 2566 ]
แนวทางการเบิกจ่ายค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.2/ว385 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ม.ค. 2566 ]
การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว355  [ 30 ม.ค. 2566 ]
การขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.3/ว397  [ 30 ม.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ 6,500 วัน ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว367  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว384  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.2/ว359  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายของเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว372 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
รายงานผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว317 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว383 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว340 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว370 [เอกสารแนบ]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ปรับปรุงการรายงานข้อมูลถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรับปรุงระบบแจ้งเตือน) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว369  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2566 สน.บถ. มท 0809.4/ว368  [ 27 ม.ค. 2566 ]
   
 
   
 
ดส ว 640 ลว. 30 ธันวาคม 2564 การจัดทำแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วง ปี 2565  [ 30 ธ.ค. 2564 ]  
0023.5/ว8698 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]  
 คู่มือการปฏิบัติงาน  [ 24 มี.ค. 2564 ]  
 คู่มือกำกับดูแลใช้ร่วมกัน อบจ เทศบาล อบต  [ 24 มี.ค. 2564 ]  
 คู่มือกำกับดูแล อบต  [ 24 มี.ค. 2564 ]  
 คู่มือกำกับดูแลเทศบาล  [ 24 มี.ค. 2564 ]  
 คู่มือกำกับดูแล อบจ  [ 24 มี.ค. 2564 ]  
 แจ้งมติ ก.ท.จ. ก.อบต.จ. แผนอัตรากำลัง 3 ปี  [ 6 ต.ค. 2563 ]  
 1-ประกาศหลักเกณฑ์การให้ออกจากราชการ  [ 29 ม.ค. 2563 ]  
 2-ประกาศหลักเกณฑ์การให้ออกจากราชการ  [ 29 ม.ค. 2563 ]  
 1-ประกาศการลงโทษทางวินัย  [ 29 ม.ค. 2563 ]  
 2-ประกาศการลงโทษทางวินัย  [ 29 ม.ค. 2563 ]  
 1-การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 29 ม.ค. 2563 ]  
 2-การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 29 ม.ค. 2563 ]  
ฉช 0023.2/ว 862 การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 17 ก.ย. 2562 ]  
ฉช 0023.5/ว 3928  แนวทางปฏิบัติการควบคุมดูแลการใช้ User และ Password เข้าใช้งานในระบบ e-LAAS  [ 15 ส.ค. 2562 ]  
เอกสารประกอบเสนอ ก.จังหวัด พิจารณา เฉพาะจังหวัดฉะเ เอกสารประกอบเสนอ ก.จังหวัด พิจารณา เฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทรา  [ 9 ส.ค. 2562 ]  
ฉช 0023.2/ว723 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปี 2562  [ 2 ส.ค. 2562 ]  
ฉช 0023.2/ว3688 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 31 ก.ค. 2562 ]  
ฉช 0023.1/ว3655 การประชุมผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2562  [ 31 ก.ค. 2562 ]  
   
 
   
 
อบต.เขาหินซ้อน ประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางการติดต่อ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ลาดกระทิง ซ้อมแซมถนนบริเวณทางเข้าวัดพระธาตุ [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ลาดกระทิง เกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.ลาดกระทิง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.ลาดกระทิง โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 9 
อบต.เขาหินซ้อน [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ลาดกระทิง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิงเปิดรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 20 
อบต.คู้ยายหมี เผยแพร่สื่อในการดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระป [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.คู้ยายหมี ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุกเพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนก [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.ท่าสะอ้าน โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.เขาหินซ้อน ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล [ 30 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.ท่าถ่าน โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หลักสูตร การทำขนม [ 30 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ลาดกระทิง ติดบอร์ดบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีภาษี พ.ศ. 2566 [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 8 
อบต.คู้ยายหมี ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่3 /2566 [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.คู้ยายหมี โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามกฎกระทรวง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
   
 
   
 


ทต.ท่าถ่าน ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึ [ 31 ม.ค. 2566 ]


ทต.ท่าถ่าน ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ เด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ [ 31 ม.ค. 2566 ]


ทต.ท่าสะอ้าน ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]


ทต.เขาหินซ้อน ซื้อวัสดุสำนักงาน (ป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]


ทต.เขาหินซ้อน ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]


ทต.เขาหินซ้อน ซื้อวัสดุก่อสรา้ง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]


ทต.เขาหินซ้อน ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]


อบต.เขาหินซ้อน ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (เก้าอี้ทำงาน) สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่ [ 27 ม.ค. 2566 ]


อบต.ลาดกระทิง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายด่านตาแส [ 27 ม.ค. 2566 ]


อบต.ลาดกระทิง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายทางเข้ากลุ่มบ้านหัวหน [ 27 ม.ค. 2566 ]


ทต.ท่าสะอ้าน ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ เป็นรายการหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Xerox ๕๒๓๐ จำนว [ 26 ม.ค. 2566 ]


อบต.ลาดกระทิง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม [ 26 ม.ค. 2566 ]


ทต.ท่าถ่าน ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]


อบต.ลาดกระทิง ซื้อวัสดุอุกรณ์ประกอบการอบรมตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกิจการที่เป็นอันตราต่อ [ 24 ม.ค. 2566 ]


อบต.ลาดกระทิง จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกิจการที่เป็นอัน [ 24 ม.ค. 2566 ]


ทต.ท่าถ่าน ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึ [ 24 ม.ค. 2566 ]


ทต.ท่าถ่าน ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ โดยวิธ [ 24 ม.ค. 2566 ]


อบต.คู้ยายหมี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง อบต.คู้ยายหมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2566 ]


ทต.ท่าถ่าน ซื้อวัสดุอื่นๆ กองช่าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2566 ]


ทต.เขาหินซ้อน ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ๊นเตอร์) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2566 ]
   
 
 
 
 
   
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
   
สับปะรดกวน
ตลาดน้ำกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ตลาดน้ำวาโย)
 
 
กระดานสนทนา
   
 
ขอถังขยะที่ไหนคะ (23 ม.ค. 2566)    อ่าน 18  ตอบ 1  
บริการ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ (22 ธ.ค. 2565)    อ่าน 48  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เปิดให้บริการแล้วค่ะ (22 ธ.ค. 2565)    อ่าน 148  ตอบ 2  
   
 
สำรวจ ความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.ลาดกระทิง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 
 
e-Service บริการออนไลน์สำหรับประชาชน
 
คำร้อง
ทั่วไป
คำร้อง
เรื่องงานสวัสดิการสังคม
คำร้องเรื่องงานบริการสาธารณะ
ด้านถนน
คำร้องเรื่องงานบริการสาธารณะ
ด้านไฟฟ้า
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี
TAX ADVICE
 
 
   
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
 
   
ประมวลผลสำรวจ  
 
 
 
 
 
Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
LINK ที่น่าสนใจ
   
   
 
KNOWLEDGE
MANAGEMENT
 
 
 
 
สายตรงปลัด
โทร : 08-1401-6097
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-3813-6252
 
คู่มือประชาชน
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อกับ อบต.ลาดกระทิง
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์ : 0-3813-6252 โทรสาร : 0-3813-6252 ต่อ 10
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง
จำนวนผู้เข้าชม 1,182,063 เริ่มนับ 22 ก.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
อบต.ลาดกระทิง

facebook
อบต.ลาดกระทิง
อบต.ลาดกระทิง