หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง
วัดพระธาตุวาโย (วัดบ้านห้วยน้ำทรัพย์)
วิสัยทัศน์ อบต.ลาดกระทิง
"องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง
เป็นองค์กรชั้นนำในการให้บริการสาธารณะ
บนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
วัดแปลงไผ่วิปัสสนาราม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดกระทิง
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง
อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
1
2
3
4
5
 
 

HOT NEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง ยินดีต้อนรับค่ะ/ครับ
 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล ลาดกระทิง
www.lkt.go.th
     
  องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิงได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมา
เพื่อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และข้อมูลชุมชนให้แก่ประชาชนและผู้สนใจในขณะเดียวกัน ก็เป็นที่รับเรื่องราวสุขทุกข์ของประชาชน นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิงยินดีรับคำแนะนำ
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป
......................................  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง  
ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง
โทรศัพท์ : 0-3813-6252
 
 
   
 
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสรรหาบุคลากร กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
กิจการสภา
 
วีดิทัศน์
   
   
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง รพ.สต.บ้านกม.๗ [ 11 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 9 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง รพ.สต.บ้านกม. [ 8 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 6 
   
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซี [ 6 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 14 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายผ่านว [ 22 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 11 
   
   
 


โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลหลวงเตี่ย - หน่วยป่าไม้ หมู [ 9 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีน [ 3 ส.ค. 2565 ]โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายสี่แยกวัดห้วยน้ำทรัพย์ (พระธาตุวาโย) [ 3 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร [ 2 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพ [ 2 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการจัดทำป้าย (ไวนิล) สำหรับโครงการหมู่บ้านต้นแบบการบริหารจัดการขยะชุม [ 2 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 2 ส.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องรับสัญญาณกระจายเสียงไร้สาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง รพ.สต.บ้านกม.๗ [ 1 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ ๑ อปท ๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 26 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและก่อนวัยเรียน ประจำปี [ 26 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ 1 อปท 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 26 ก.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการจัดทำป้าย (ไวนิล) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ [ 21 ก.ค. 2565 ]

   
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
e-GP ในเครือข่าย
 
   
 
​แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2453  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษา ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2467 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สถ. พ.ศ. 2566 - 2570 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว2455  [ 11 ส.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือทางวิชาการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร (พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการระบบสุขภาพท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมให้กับกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯ) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2446  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการเป็นผู้นำทางวิชาการ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2460  [ 11 ส.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว2463 [รายชื่อ]  [ 11 ส.ค. 2565 ]
กำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2452  [ 11 ส.ค. 2565 ]
ขอเลื่อนกำหนดวันรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศครั้งแรก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2449  [ 11 ส.ค. 2565 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ ของผู้ประสานงานโครงการ รายนายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ กสว. มท 0820.3/ว2445 [เอกสารแนบ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2444 [คู่มือฯ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กม. มท 0804.5/ว2419 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [QR-CODE]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2441 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ขอส่งฐานข้อมูลป่าชุมชนที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ กสว. มท 0820.3/ว2434 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [จังหวัดแนบท้าย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว2436 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.4/ว2426 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [บัญชีรายชื่อ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กค. มท 0803.3/ว2431 [รายชื่อ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2427  [ 9 ส.ค. 2565 ]
การขยายเวลาการบันทึกข้อมูลผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2528  [ 9 ส.ค. 2565 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว116  [ 9 ส.ค. 2565 ]
หารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว5605 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 9 ส.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (เพิ่มเติม) กค. มท 0803.4/ว2423  [ 9 ส.ค. 2565 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 9 ส.ค. 2565 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2414  [ 9 ส.ค. 2565 ]
การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2410  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2395  [ 8 ส.ค. 2565 ]
   
 
   
 
ดส ว 640 ลว. 30 ธันวาคม 2564 การจัดทำแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วง ปี 2565  [ 30 ธ.ค. 2564 ]  
0023.5/ว8698 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]  
 คู่มือการปฏิบัติงาน  [ 24 มี.ค. 2564 ]  
 คู่มือกำกับดูแลใช้ร่วมกัน อบจ เทศบาล อบต  [ 24 มี.ค. 2564 ]  
 คู่มือกำกับดูแล อบต  [ 24 มี.ค. 2564 ]  
 คู่มือกำกับดูแลเทศบาล  [ 24 มี.ค. 2564 ]  
 คู่มือกำกับดูแล อบจ  [ 24 มี.ค. 2564 ]  
 แจ้งมติ ก.ท.จ. ก.อบต.จ. แผนอัตรากำลัง 3 ปี  [ 6 ต.ค. 2563 ]  
 1-ประกาศหลักเกณฑ์การให้ออกจากราชการ  [ 29 ม.ค. 2563 ]  
 2-ประกาศหลักเกณฑ์การให้ออกจากราชการ  [ 29 ม.ค. 2563 ]  
 1-ประกาศการลงโทษทางวินัย  [ 29 ม.ค. 2563 ]  
 2-ประกาศการลงโทษทางวินัย  [ 29 ม.ค. 2563 ]  
 1-การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 29 ม.ค. 2563 ]  
 2-การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 29 ม.ค. 2563 ]  
ฉช 0023.2/ว 862 การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 17 ก.ย. 2562 ]  
ฉช 0023.5/ว 3928  แนวทางปฏิบัติการควบคุมดูแลการใช้ User และ Password เข้าใช้งานในระบบ e-LAAS  [ 15 ส.ค. 2562 ]  
เอกสารประกอบเสนอ ก.จังหวัด พิจารณา เฉพาะจังหวัดฉะเ เอกสารประกอบเสนอ ก.จังหวัด พิจารณา เฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทรา  [ 9 ส.ค. 2562 ]  
ฉช 0023.2/ว723 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปี 2562  [ 2 ส.ค. 2562 ]  
ฉช 0023.2/ว3688 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 31 ก.ค. 2562 ]  
ฉช 0023.1/ว3655 การประชุมผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2562  [ 31 ก.ค. 2562 ]  
   
 
   
 
อบต.ลาดกระทิง กิจกรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา และพิธีถวายเครื่องราชสักก [ 12 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
อบต.ลาดกระทิง อบต.ลาดกระทิง ร่วมกับ ชุมชนบ้าน กม.7 ดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันแม่แ [ 12 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
อบต.ลาดกระทิง กิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565 [ 12 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
อบต.ลาดกระทิง กิจกรรมทำความสะอาดตัดแต่งกิ่งไม้ หมู่ที่ 1 ต.ลาดกระทิง [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 120 
อบต.ลาดกระทิง การประชุมสภาอบต.ลาดกระทิง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 119 
อบต.ลาดกระทิง การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี 2566 [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ลาดกระทิง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.คู้ยายหมี ประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฏีกา กำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่2) พ.ศ.2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.คู้ยายหมี ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่25//2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ลาดกระทิง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านห้วยน้ำทรั [ 5 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
อบต.ลาดกระทิง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย ก.ม.๗ (กลุ่มค [ 5 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ลาดกระทิง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายลาดกระทิง - ห้ [ 5 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ลาดกระทิง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายทางเข้ากลุ่มบ้ [ 5 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ลาดกระทิง ประชาสัมพันธ์การเปิดการเรียนการสอนครั้งที่ 4 ของโรงเรียนผู้สูงอายุ [ 4 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.เขาหินซ้อน ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน เดิน วิ่ง ปั่น [ 3 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 28 
   
 
   
 


ทต.ท่าสะอ้าน จ้างจ้างเหมายานพาหนะ (รถบัสโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 10 ส.ค. 2565 ]


อบต.คู้ยายหมี วัสดุอุปกรณ์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระประณิธานศา [ 10 ส.ค. 2565 ]


ทต.เขาหินซ้อน ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2565 ]


ทต.ท่าสะอ้าน ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรืหรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ เป็นค่าชุดตรวจโควิด Antigen Test [ 10 ส.ค. 2565 ]


ทต.ท่าสะอ้าน ซื้อชุดถวายพระ จำนวน 91 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2565 ]


ทต.ท่าสะอ้าน จ้างเหมายานพาหนะ (รถตู้โดยสารปรับอากาศ) จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2565 ]


ทต.ท่าสะอ้าน จ้างประกอบภัตตาหารเช้า พร้อมน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2565 ]


ทต.ท่าสะอ้าน จ้างติดตั้งเครื่องเสียง ไฟสปอร์ตไลท์ ติดตั้งไฟประดับงาน และนั่งร้านเหล็ก โดยวิธี [ 10 ส.ค. 2565 ]


อบต.ลาดกระทิง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลหลวงเตี่ย - หน่วยป่าไม้ หมู [ 9 ส.ค. 2565 ]


อบต.คู้ยายหมี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองช่าง อบต.คู้ยายหมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2565 ]


อบต.เขาหินซ้อน โครงการขยายเขตน้ำประปาบริเวณบ้านหนองกระพ้อ หมู่ที่ 7 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารค [ 9 ส.ค. 2565 ]


อบต.เขาหินซ้อน โครงการขยายเขตน้ำประปา บริเวณบริษัท เอเชียฟาร์มแอนด์ ฟูดส์ จำกัด หมู่ที่ 7 ตำบลเ [ 9 ส.ค. 2565 ]


ทต.เขาหินซ้อน ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการคัดแยกขยะต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2565 ]


อบต.ลาดกระทิง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2565 ]


ทต.ท่าสะอ้าน ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2565 ]


ทต.ท่าถ่าน จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง(รถกระเช้า)หมายเลขทะเบียน 82-9468 ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเ [ 8 ส.ค. 2565 ]


ทต.ท่าถ่าน จ้างจัดหาอาหาร และน้ำดื่ม จำนวน 23 ชุดและอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จำนวน 23 ชุด [ 8 ส.ค. 2565 ]


ทต.ท่าถ่าน จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการฯขนาด120x240 ซม. จำนวน 1 ป้ายและป้ายชื่อต้นไม้ แบบพิมพ [ 8 ส.ค. 2565 ]


อบต.ลาดกระทิง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]


ทต.เขาหินซ้อน ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ๊นเตอร์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]
   
 
 
 
 
   
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
   

สับปะรดกวน  

บ้านห้วยน้ำทรัพย์ (ตลาดน้ำวาโย)  
 
 
กระดานสนทนา
   
 
บริการ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ (26 พ.ค. 2565)    อ่าน 23  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เปิดให้บริการแล้วค่ะ (3 ก.พ. 2565)    อ่าน 99  ตอบ 2  
   
 
สำรวจ ความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.ลาดกระทิง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 
 
e-Service บริการออนไลน์สำหรับประชาชน
 
คำร้อง
ทั่วไป
คำร้อง
เรื่องงานสวัสดิการสังคม
คำร้องเรื่องงานบริการสาธารณะ
ด้านถนน
คำร้องเรื่องงานบริการสาธารณะ
ด้านไฟฟ้า
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี
TAX ADVICE
 
 
   
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
 
   
ประมวลผลสำรวจ  
 
 
 
 
 
Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
LINK ที่น่าสนใจ
   
   
 
KNOWLEDGE
MANAGEMENT
 
 
 
 
สายตรงปลัด
โทร : 08-1401-6097
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-3813-6252
 
คู่มือประชาชน
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อกับ อบต.ลาดกระทิง
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์ : 0-3813-6252 โทรสาร : 0-3813-6252 ต่อ 10
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง
จำนวนผู้เข้าชม 160,964 เริ่มนับ 22 ก.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
อบต.ลาดกระทิง

facebook
อบต.ลาดกระทิง
อบต.ลาดกระทิง