หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง
วัดพระธาตุวาโย (วัดบ้านห้วยน้ำทรัพย์)
วิสัยทัศน์ อบต.ลาดกระทิง
"องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง
เป็นองค์กรชั้นนำในการให้บริการสาธารณะ
บนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
วัดแปลงไผ่วิปัสสนาราม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดกระทิง
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง
อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
1
2
3
4
5
 
 

HOT NEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง ยินดีต้อนรับค่ะ/ครับ
 
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล ลาดกระทิง
www.lkt.go.th
     
  องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิงได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นมา
เพื่อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และข้อมูลชุมชนให้แก่ประชาชนและผู้สนใจในขณะเดียวกัน ก็เป็นที่รับเรื่องราวสุขทุกข์ของประชาชน นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิงยินดีรับคำแนะนำ
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต่อไป
......................................  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง  
ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง
โทรศัพท์ : 0-3813-6252
 
 
   
 
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสรรหาบุคลากร กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
กิจการสภา
 
วีดิทัศน์
   
   
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สาย [ 6 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 12 
การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 25 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 12 
   
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซี [ 6 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 9 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายผ่านว [ 22 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 7 
   
   
 


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง รพ.สต.บ้านกม.๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลลาดกระทิ [ 29 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมต่อต้านทุจ [ 24 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช [ 24 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมต่อต้านทุจริต โตไปไม่โกง โดย [ 24 มิ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 60 วัน (17 พฤษภาคม [ 22 มิ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 60 วัน (17 พฤษภาคม [ 22 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 60 วัน (17 พฤษภาคม [ 17 มิ.ย. 2565 ]อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 60 วัน (17 พฤษภาคม - 11 [ 15 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการประกอบอาหารว่าง ตามโครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำ [ 15 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุของต [ 10 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒน [ 8 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการประกอบอาหารว่าง ตามโครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำ [ 8 มิ.ย. 2565 ]

   
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
e-GP ในเครือข่าย
 
   
 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว4657 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง (รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น) กสว. มท 0820.3/ว2026 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [แบบรายงานฯ]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.1/ว2023  [ 1 ก.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2022 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบตัดสิน ในแต่ละภูมิภาค กสว. มท 0820.2/ว2019 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว27  [ 1 ก.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร (กรณีผู้ประกอบการที่อยู่ในจังหวัดอื่นซึ่งมิใช่กรุงเทพมหานคร ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) ประจำเดือนภาษีพฤษภาคม 2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2007  [ 1 ก.ค. 2565 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานรับตรง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2019  [ 1 ก.ค. 2565 ]
ขอให้ตรวจสอบและยืนยันความพร้อมแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2009 [บัญชีแนบท้าย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1919 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1920 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1921 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7890-7965 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การจัดเวที (สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน) กพส. มท 0810.6/ว1963 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีบัญชี 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1984  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
เชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุคคล และประเภทชุมชนและองค์กร ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1965 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กศ. มท 0816.4/7735  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 13 (MU Safe School Virtual Workshop 13) หัวเรื่อง (อัคคีภัยป้องกันได้พร้อมจัดการให้ปลอดภัย) กศ. มท 0816.3/ว1977 [เอกสารแนบ]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563-2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4560  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
ข้อเสนอการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวฯ กศ. มท 0816.2/ว1985  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
โครงการโพธิสัตว์น้อย (ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า) ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1978 [เอกสารแนบ]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1979 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2565) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7753-7823 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 4 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7824-7847 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/1959 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
   
 
   
 
ดส ว 640 ลว. 30 ธันวาคม 2564 การจัดทำแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วง ปี 2565  [ 30 ธ.ค. 2564 ]  
0023.5/ว8698 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]  
 คู่มือการปฏิบัติงาน  [ 24 มี.ค. 2564 ]  
 คู่มือกำกับดูแลใช้ร่วมกัน อบจ เทศบาล อบต  [ 24 มี.ค. 2564 ]  
 คู่มือกำกับดูแล อบต  [ 24 มี.ค. 2564 ]  
 คู่มือกำกับดูแลเทศบาล  [ 24 มี.ค. 2564 ]  
 คู่มือกำกับดูแล อบจ  [ 24 มี.ค. 2564 ]  
 แจ้งมติ ก.ท.จ. ก.อบต.จ. แผนอัตรากำลัง 3 ปี  [ 6 ต.ค. 2563 ]  
 1-ประกาศหลักเกณฑ์การให้ออกจากราชการ  [ 29 ม.ค. 2563 ]  
 2-ประกาศหลักเกณฑ์การให้ออกจากราชการ  [ 29 ม.ค. 2563 ]  
 1-ประกาศการลงโทษทางวินัย  [ 29 ม.ค. 2563 ]  
 2-ประกาศการลงโทษทางวินัย  [ 29 ม.ค. 2563 ]  
 1-การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 29 ม.ค. 2563 ]  
 2-การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 29 ม.ค. 2563 ]  
ฉช 0023.2/ว 862 การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 17 ก.ย. 2562 ]  
ฉช 0023.5/ว 3928  แนวทางปฏิบัติการควบคุมดูแลการใช้ User และ Password เข้าใช้งานในระบบ e-LAAS  [ 15 ส.ค. 2562 ]  
เอกสารประกอบเสนอ ก.จังหวัด พิจารณา เฉพาะจังหวัดฉะเ เอกสารประกอบเสนอ ก.จังหวัด พิจารณา เฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทรา  [ 9 ส.ค. 2562 ]  
ฉช 0023.2/ว723 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปี 2562  [ 2 ส.ค. 2562 ]  
ฉช 0023.2/ว3688 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 31 ก.ค. 2562 ]  
ฉช 0023.1/ว3655 การประชุมผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2562  [ 31 ก.ค. 2562 ]  
   
 
   
 
อบต.ลาดกระทิง ประชาสัมพันธ์การเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลลาดกระทิงครั้งที่ 3 [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.ลาดกระทิง ให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคมรายครอบครัวของด.ช.ธันวา ร่ำรวย บ้า [ 30 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ลาดกระทิง คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทราที่ 16/2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.คู้ยายหมี องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี ขอเชิญชวนประชาชนในตำบลคู้ยายหมี สมัครเข้าร่วมโครง [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ลาดกระทิง โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมต่อต้านการทุจริต โตไปไม่โกง [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ลาดกระทิง โครงการควบคุมโรคไข้มาลาเรีย [ 29 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.เขาหินซ้อน กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 17 
อบต.ลาดกระทิง ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง ป [ 28 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.คู้ยายหมี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่องผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริกา [ 27 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ลาดกระทิง คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา [ 27 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 8 
อบต.คู้ยายหมี 24 มิถุนายน 2565 นายธงชัย พรมพิทักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เป็นประธ [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.คู้ยายหมี 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.คู้ยายหมี การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประ [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.คู้ยายหมี โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโนคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมู่ที่9 บ้านท [ 23 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าถ่าน รายงานประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลท่าถ่าน ประจำปี พ.ศ.2 [ 22 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
   
 
   
 


อบต.คู้ยายหมี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุก ด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit [ 30 มิ.ย. 2565 ]อบต.คู้ยายหมี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุก ด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit [ 30 มิ.ย. 2565 ]อบต.คู้ยายหมี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุก ด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit [ 30 มิ.ย. 2565 ]ทต.ท่าสะอ้าน จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน จำนวน 8 เคร [ 30 มิ.ย. 2565 ]ทต.ท่าสะอ้าน ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]ทต.ท่าสะอ้าน ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ได้แก่ สีสะท้อนแสง สีแดง, สีสะท้อนแสง สีขาว, ทิ [ 30 มิ.ย. 2565 ]ทต.ท่าสะอ้าน ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]ทต.ท่าสะอ้าน ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]ทต.ท่าถ่าน จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์416/2562/052 โดยวิธ [ 29 มิ.ย. 2565 ]อบต.คู้ยายหมี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( [ 29 มิ.ย. 2565 ]อบต.คู้ยายหมี จ้างซ่อมบำรุงรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค-4143 ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 29 มิ.ย. 2565 ]อบต.คู้ยายหมี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุก ด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit [ 29 มิ.ย. 2565 ]อบต.คู้ยายหมี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุก ด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit [ 29 มิ.ย. 2565 ]อบต.คู้ยายหมี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุก ด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit [ 29 มิ.ย. 2565 ]อบต.คู้ยายหมี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุก ด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit [ 29 มิ.ย. 2565 ]อบต.คู้ยายหมี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุก ด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit [ 29 มิ.ย. 2565 ]อบต.คู้ยายหมี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุก ด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit [ 29 มิ.ย. 2565 ]อบต.ลาดกระทิง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง รพ.สต.บ้านกม.๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลลาดกระทิ [ 29 มิ.ย. 2565 ]อบต.คู้ยายหมี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมสร้างอาชีพระยะสั้น กล [ 28 มิ.ย. 2565 ]ทต.เขาหินซ้อน จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 7590 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]

   
 
 
 
 
   
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
   

สับปะรดกวน  

บ้านห้วยน้ำทรัพย์ (ตลาดน้ำวาโย)  
 
 
กระดานสนทนา
   
 
บริการ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ (26 พ.ค. 2565)    อ่าน 14  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เปิดให้บริการแล้วค่ะ (3 ก.พ. 2565)    อ่าน 94  ตอบ 2  
   
 
สำรวจ ความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.ลาดกระทิง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 
 
e-Service บริการออนไลน์สำหรับประชาชน
 
คำร้อง
ทั่วไป
คำร้อง
เรื่องงานสวัสดิการสังคม
คำร้องเรื่องงานบริการสาธารณะ
ด้านถนน
คำร้องเรื่องงานบริการสาธารณะ
ด้านไฟฟ้า
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี
TAX ADVICE
 
 
   
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
 
   
ประมวลผลสำรวจ  
 
 
 
 
 
Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
LINK ที่น่าสนใจ
   
   
 
KNOWLEDGE
MANAGEMENT
 
 
 
 
สายตรงปลัด
โทร : 08-1401-6097
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-3813-6252
 
คู่มือประชาชน
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อกับ อบต.ลาดกระทิง
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์ : 0-3813-6252 โทรสาร : 0-3813-6252 ต่อ 10
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง
จำนวนผู้เข้าชม 156,222 เริ่มนับ 22 ก.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
อบต.ลาดกระทิง

facebook
อบต.ลาดกระทิง
อบต.ลาดกระทิง